Bytová výstavba

Jako stavební bytové družstvo jsme připraveni pro naše družstevníky zahájit výstavbu nových nemovitostí ať už pro bydlení, podnikatelskou činnost nebo pro parkování.

Rovněž průběžně zhodnocujeme stávající nemovitosti jejich modernizací, rozšiřováním či zateplením.

Při našich projektech pracujeme s renomovanými bytovými a stavebními architekty a samozřejmě také stavebními úřady.

Pro vlastní realizaci vybíráme vhodné dodavatele s odpovídajícími referencemi a dlouhodobými zárukami na odvedenou práci.

Otázky a odpovědi

Jste připravení spravovat i další nemovitosti?

Ano, jsme. Vzhledem k našim zkušenostem, technickému a personálnímu zázemí jsme připravení ujmout se správy i dalších nemovitostí.

Přijímáte nové členy?

Ano, přijímáme. Členem se stává fyzická osoba po zaplacení členského poplatku a schválení přihlášky představenstvem.

Schvalování nových stanov SVJ

Všechna SVJ jsou povinna provést aktualizaci svých stanov do 31.12.2016, včetně jejich zveřejnění na Rejstříku.

Doporučujeme provést úpravy stávajících dle ověřených vzorů, popř. můžete využít tento vzor Stanovy a upravený návrh nejprve projednat v připomínkovém řízení se členy/vlastníky. Finální podobu Stanov pak je nutné schválit na Shromáždění, nejlépe za přítomnosti státního notáře.

Kontakt

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO BUDOVATELŮ METRA Frostova 339
Praha 10 - Petrovice
109 00
IČ: 00033537
DIČ: CZ00033537
Vedeno u Městského soudu v Praze,
spisová značka DrXCVIII 62
tel.: 271 011 121 info@sbdbm.cz