Pozvánka na Shromáždění delegátů SBDBM 2020

Přikládáme pozvánku na letošní Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva budovatelů metra, které se koná,

 

v úterý dne 6. října 2020 od 17.15 hodin

 

v sále Domu občanské vybavenosti MČ Praha Petrovice, Edisonova 429, Praha 10

 

Program:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Zahájení, přivítání hostů, schválení programu jednání

Volba členů komisí – mandátové a návrhové

Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu

Zpráva předsedy mandátové komise

Zpráva představenstva o činnosti SBD BM

Výsledky hospodaření SBD BM 2019

Zpráva kontrolní komise

Návrh na schválení rozpočtu SBD BM na rok 2020

Návrh na udělení odměny členům představenstva a kontrolní komise 

Návrh na úpravu ročního udržovacího poplatku nebydlících

Různé, diskuse

Zpráva mandátové komise o aktuální účasti delegátů

Usnesení

Závěr

 

Otázky a odpovědi

Jste připravení spravovat i další nemovitosti?

Ano, jsme. Vzhledem k našim zkušenostem, technickému a personálnímu zázemí jsme připravení ujmout se správy i dalších nemovitostí.

Přijímáte nové členy?

Ano, přijímáme. Členem se stává fyzická osoba po zaplacení členského poplatku a schválení přihlášky představenstvem.

Schvalování nových stanov SVJ

Všechna SVJ jsou povinna provést aktualizaci svých stanov do 31.12.2016, včetně jejich zveřejnění na Rejstříku.

Doporučujeme provést úpravy stávajících dle ověřených vzorů, popř. můžete využít tento vzor Stanovy a upravený návrh nejprve projednat v připomínkovém řízení se členy/vlastníky. Finální podobu Stanov pak je nutné schválit na Shromáždění, nejlépe za přítomnosti státního notáře.

Kontakt

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO BUDOVATELŮ METRA Frostova 339
Praha 10 - Petrovice
109 00
IČ: 00033537
DIČ: CZ00033537
Vedeno u Městského soudu v Praze,
spisová značka DrXCVIII 62
tel.: 271 011 121 info@sbdbm.cz