Vzory Přiznání k dani z nabytí majetku

16.07.2019 09:50

Interaktivní PDF formulář IF_5546_4.pdf (207,9 kB)

Obyčejný PDF formulář 5546_4.pdf (117 kB)

Příloha intetraktivního formuláře IF_5547-A_3 příloha J.pdf (154,8 kB)

Příloha obyčejného formuláře 5547-A_3 příloha J.pdf (633,6 kB)

Pokyny pro vyplnění 5546-1_4 pokyny.pdf (189,7 kB)

Vzorové vyplnění přiznání Příznání - vzor vyplnění.pdf (1,7 MB)

Vzorové vyplnění přílohy Příloha J - vzor vyplnění.pdf (950,5 kB)

Otázky a odpovědi

Jste připravení spravovat i další nemovitosti?

Ano, jsme. Vzhledem k našim zkušenostem, technickému a personálnímu zázemí jsme připravení ujmout se správy i dalších nemovitostí.

Přijímáte nové členy?

Ano, přijímáme. Členem se stává fyzická osoba po zaplacení členského poplatku a schválení přihlášky představenstvem.

Schvalování nových stanov SVJ

Všechna SVJ jsou povinna provést aktualizaci svých stanov do 31.12.2016, včetně jejich zveřejnění na Rejstříku.

Doporučujeme provést úpravy stávajících dle ověřených vzorů, popř. můžete využít tento vzor Stanovy a upravený návrh nejprve projednat v připomínkovém řízení se členy/vlastníky. Finální podobu Stanov pak je nutné schválit na Shromáždění, nejlépe za přítomnosti státního notáře.

Kontakt

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO BUDOVATELŮ METRA Frostova 339
Praha 10 - Petrovice
109 00
IČ: 00033537
DIČ: CZ00033537
Vedeno u Městského soudu v Praze,
spisová značka DrXCVIII 62
tel.: 271 011 121 info@sbdbm.cz