SBDBM hájí zájmy družstevníků a vlastníků

08.02.2016 16:13

S postupným převáděním družstevních podílů do vlastnictví nájemníků/družstevníků vznikají nové subjekty - Společenství vlastníků jednotek. U velké většiny takto vzniklých SVJ zastává SBDBM na základě smlouvy o správě roli správce, a to buď pro výkon technické, nebo ekonomické správy, popř. obojí. Za dobu své existence si SBDBM vybudovalo personální, odborné a technické zázemí, aby svou činnost vykonávalo komplexně, efektivně a ekonomicky. Určitě lze na trhu nalézt více subjektů poskytujících správcovský servis, ale ne vždy s dostatečnou znalostí a tolik vnímaným poměrem cena/výkon/kvalita a rozsah služeb.

SBDBM se ve své praxi občas potýká, zejména u nových subjektů, s neznalostí či nepochopením, co znamená správa cizího majetku. A tak musí v krajním případě hájit práva nájemníků i vlastníků s využitím právních služeb, popř. soudní cestou. 

Nezpochybňujeme roli výkonných orgánů SVJ a snažíme se jim, v případě zájmu, jejich činnosti usnadnit. Nemůžeme však ponechat vlastníky a nájemníky jejich osudu, pakliže zjistíme, že příslušní představitelé SVJ nekonají v souladu s platnými právními normami a ohrožují dokonce samotnou existenci SVJ a finanční stabilitu svěřeného (spravovaného) majetku. Proto případně vstupujeme do soudních sporů, abychom vymohli právní cestou např. dlužné částky u neplatičů, řádné provedení díla při různých modernizacích a v neposlední řadě narovnali závažná pochybení výkonných orgánů SVJ na úkor nesporné rozhodovací pravomoci Shromáždění vlastníků apod.

SBDBM vždy postupovalo a bude postupovat v souladu s platnými zákony a schválenými stanovami a bude hájit oprávněné zájmy nájemníků a vlastníků spravovaných jednotek a ke správě vždy bude přistupovat s péčí řádného hospodáře.

Otázky a odpovědi

Jste připravení spravovat i další nemovitosti?

Ano, jsme. Vzhledem k našim zkušenostem, technickému a personálnímu zázemí jsme připravení ujmout se správy i dalších nemovitostí.

Přijímáte nové členy?

Ano, přijímáme. Členem se stává fyzická osoba po zaplacení členského poplatku a schválení přihlášky představenstvem.

Schvalování nových stanov SVJ

Všechna SVJ jsou povinna provést aktualizaci svých stanov do 31.12.2016, včetně jejich zveřejnění na Rejstříku.

Doporučujeme provést úpravy stávajících dle ověřených vzorů, popř. můžete využít tento vzor Stanovy a upravený návrh nejprve projednat v připomínkovém řízení se členy/vlastníky. Finální podobu Stanov pak je nutné schválit na Shromáždění, nejlépe za přítomnosti státního notáře.

Kontakt

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO BUDOVATELŮ METRA Frostova 339
Praha 10 - Petrovice
109 00
IČ: 00033537
DIČ: CZ00033537
Vedeno u Městského soudu v Praze,
spisová značka DrXCVIII 62
tel.: 271 011 121 info@sbdbm.cz