Nová vlna ve správě nemovitostí

10.02.2015 16:00

S rostoucím počtem nově vznikajících společenství vlastníků roste i poptávka po poskytování služeb správy nemovitostí. Takřka exponenciálně pak roste počet firem, které nabízí správu nemovitostí. Řada z nich ovšem vzniká s nejasnými majetkovými vazbami a neprůhlednými zájmy, nemá ani základní zkušenosti a předpoklady pro to, aby vykonávaly správní činnosti v souladu s určujícími zákonnými předpisy a především oprávněnými zájmy vlastníků. A občas vznikají i velmi nepříjemné situace, o kterých se dozvídáme z médií a které doprovázejí i těžké ekonomické dopady na vlastníky. A právě z těchto důvodů je důležité nevybírat firmu pro správu majektu jen na základě nejnižší ceny nebo líbivých hesel. 

Doporučujeme tedy těm, kteří jsou ve stadiu rozhodování, aby důkladně vybírali a prověřovali předložené nabídky a zejména reference, neboť papír snese všechno. O tom se dnes přesvědčují členové nově vzniklých bytových družstev v řadě částí Prahy, zejména na sídlišti Barrandov. Zde zcela nerozumně vsadili na jediné kritérium - cenu správy za bytovou jednotku. Vyhrála pak firma se sídlem 100km od Prahy, v rodinném domku, kde sídlila společně se dvěma desítkami firem s ukrajinskými vlastníky. A z neznalosti dali správcovské firmě obrovské pravomoci a přenesli rozhodování členské základny na zástupce správcovské firmy. 

Držme jim palce, aby se jim tato "výhodná správa" neúnosně neprodražila.

 

Otázky a odpovědi

Jste připravení spravovat i další nemovitosti?

Ano, jsme. Vzhledem k našim zkušenostem, technickému a personálnímu zázemí jsme připravení ujmout se správy i dalších nemovitostí.

Přijímáte nové členy?

Ano, přijímáme. Členem se stává fyzická osoba po zaplacení členského poplatku a schválení přihlášky představenstvem.

Schvalování nových stanov SVJ

Všechna SVJ jsou povinna provést aktualizaci svých stanov do 31.12.2016, včetně jejich zveřejnění na Rejstříku.

Doporučujeme provést úpravy stávajících dle ověřených vzorů, popř. můžete využít tento vzor Stanovy a upravený návrh nejprve projednat v připomínkovém řízení se členy/vlastníky. Finální podobu Stanov pak je nutné schválit na Shromáždění, nejlépe za přítomnosti státního notáře.

Kontakt

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO BUDOVATELŮ METRA Frostova 339
Praha 10 - Petrovice
109 00
IČ: 00033537
DIČ: CZ00033537
Vedeno u Městského soudu v Praze,
spisová značka DrXCVIII 62
tel.: 271 011 121 info@sbdbm.cz