Informace a oznámení

Informační deska

19.11.2020 11:16
Přikládáme výsledek hlasování per rollam Shromáždění delegátů 2020   Oznámení rozhodnutí „per rollam“ delegátů  SBD BM IČ: 00033537, se sídlem Frostova 339, Praha 10 reg. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod zn. DrXCVIII 62   Vážený delegáte SBD BM, vážení členové...
16.07.2019 09:55
V sekci Ke stažení jsou zveřejněny formuláře a vzory jejich vyplnění. Jako další příloha se použije Kupní smlouva k nabytému majetku.
25.06.2019 12:22
V období letních prázdnin, v červenci a sprpnu 2019 budou změněny úřední hodiny ÚT   8.00-12.00, 13.00-17.00 hod   
13.06.2019 12:05
Předkládáme členům Zápis a Usnesení ze Shromáždění delegátů ze dne 4.6.2019
19.06.2018 09:16
V sekci Ke stažení byl zveřejněn Zápis z letošního Shromáždění delegátů.
08.02.2016 16:13
S postupným převáděním družstevních podílů do vlastnictví nájemníků/družstevníků vznikají nové subjekty - Společenství vlastníků jednotek. U velké většiny takto vzniklých SVJ zastává SBDBM na základě smlouvy o správě roli správce, a to buď pro výkon technické, nebo ekonomické správy, popř. obojí....
10.02.2015 16:00
S rostoucím počtem nově vznikajících společenství vlastníků roste i poptávka po poskytování služeb správy nemovitostí. Takřka exponenciálně pak roste počet firem, které nabízí správu nemovitostí. Řada z nich ovšem vzniká s nejasnými majetkovými vazbami a neprůhlednými zájmy, nemá ani základní...
24.06.2014 08:46
Shromáždění delegátů schválilo dne 5.6.2014 nové smlouvy a směrnice, které tak byly uvedeny do souladu s novou legislativou: Smlouva o výkonu funkce 2014.pdf (963483) Směrnice pro odměňování 2014.pdf (389124) Tarifní sazebník 2014.pdf (140831)
07.04.2014 18:36
Dne 22.3.2014 byl na sekretariát družstva doručen dopis p. Burkoně, viz. Upozornění-p.Burkoň0001.pdf (556,7 kB) Vzhledem k obsahu tohoto sdělení se rozhodl předseda družstva reagovat na tento dopis, viz. Vyjádření předsedy družstva0001.pdf (459,5 kB)  

Otázky a odpovědi

Jste připravení spravovat i další nemovitosti?

Ano, jsme. Vzhledem k našim zkušenostem, technickému a personálnímu zázemí jsme připravení ujmout se správy i dalších nemovitostí.

Přijímáte nové členy?

Ano, přijímáme. Členem se stává fyzická osoba po zaplacení členského poplatku a schválení přihlášky představenstvem.

Schvalování nových stanov SVJ

Všechna SVJ jsou povinna provést aktualizaci svých stanov do 31.12.2016, včetně jejich zveřejnění na Rejstříku.

Doporučujeme provést úpravy stávajících dle ověřených vzorů, popř. můžete využít tento vzor Stanovy a upravený návrh nejprve projednat v připomínkovém řízení se členy/vlastníky. Finální podobu Stanov pak je nutné schválit na Shromáždění, nejlépe za přítomnosti státního notáře.

Kontakt

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO BUDOVATELŮ METRA Frostova 339
Praha 10 - Petrovice
109 00
IČ: 00033537
DIČ: CZ00033537
Vedeno u Městského soudu v Praze,
spisová značka DrXCVIII 62
tel.: 271 011 121 info@sbdbm.cz