Úřední hodiny

Naši pracovníci se v pracovní době běžně vyskytují v prostorách kanceláří, 
nebo aktivně řeší družstevní záležitosti v rámci spravovaných nemovitostí. 
 
Pro osobní setkání se, prosím domluvte přímo s příslušným pracovníkem, 
nebo nás navštivte v úředních hodinách:
 
Úterý  8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
     
kancelář pracovník funkce
Frostova 336 Ing. Červinka technik pro mimoPetrovice
Frostova 337 p. Frank technik pro Petrovice
Frostova 338 Ing. Březina předseda
Frostova 339 pí. Stehlíková sekretariát
Frostova 341 Ing. Knotová ekonom
Frostova 342 pí. Marková předpis nájmu
  Ing. Bubáková účetní

 

Otázky a odpovědi

Jste připravení spravovat i další nemovitosti?

Ano, jsme. Vzhledem k našim zkušenostem, technickému a personálnímu zázemí jsme připravení ujmout se správy i dalších nemovitostí.

Přijímáte nové členy?

Ano, přijímáme. Členem se stává fyzická osoba po zaplacení členského poplatku a schválení přihlášky představenstvem.

Schvalování nových stanov SVJ

Všechna SVJ jsou povinna provést aktualizaci svých stanov do 31.12.2016, včetně jejich zveřejnění na Rejstříku.

Doporučujeme provést úpravy stávajících dle ověřených vzorů, popř. můžete využít tento vzor Stanovy a upravený návrh nejprve projednat v připomínkovém řízení se členy/vlastníky. Finální podobu Stanov pak je nutné schválit na Shromáždění, nejlépe za přítomnosti státního notáře.

Kontakt

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO BUDOVATELŮ METRA Frostova 339
Praha 10 - Petrovice
109 00
IČ: 00033537
DIČ: CZ00033537
Vedeno u Městského soudu v Praze,
spisová značka DrXCVIII 62
tel.: 271 011 121 info@sbdbm.cz