Archiv článků

03.07.2012 13:53
Dne 30.5.2012 proběhlo Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva budovatelů metra v sále polyfunčního domu v Petrovicích. Jako nejvyšší orgán družstva schválilo Shromáždění delegátů hospodaření družstva za rok 2011, návrh rozpočtu na rok 2012 a schválilo zprávu předsedy družstva a zprávu...
11.02.2011 17:30
Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva budovatelů metra se koná 19.5.2011 od 17:30 v hotelu ILF, Budějovická x, Praha 4. Pozvánky budou delegátům písemně doručeny v řádném předstihu.
04.02.2011 18:50
STANOVY 10 _2_.pdf (376,5 kB)
Záznamy: 61 - 63 ze 63
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Otázky a odpovědi

Jste připravení spravovat i další nemovitosti?

Ano, jsme. Vzhledem k našim zkušenostem, technickému a personálnímu zázemí jsme připravení ujmout se správy i dalších nemovitostí.

Přijímáte nové členy?

Ano, přijímáme. Členem se stává fyzická osoba po zaplacení členského poplatku a schválení přihlášky představenstvem.

Schvalování nových stanov SVJ

Všechna SVJ jsou povinna provést aktualizaci svých stanov do 31.12.2016, včetně jejich zveřejnění na Rejstříku.

Doporučujeme provést úpravy stávajících dle ověřených vzorů, popř. můžete využít tento vzor Stanovy a upravený návrh nejprve projednat v připomínkovém řízení se členy/vlastníky. Finální podobu Stanov pak je nutné schválit na Shromáždění, nejlépe za přítomnosti státního notáře.

Kontakt

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO BUDOVATELŮ METRA Frostova 339
Praha 10 - Petrovice
109 00
IČ: 00033537
DIČ: CZ00033537
Vedeno u Městského soudu v Praze,
spisová značka DrXCVIII 62
tel.: 271 011 121 info@sbdbm.cz