Archiv článků

12.02.2015 12:24
Členům SVJ Rybníčky předkládáme návrh stanov k připomínkám. Svoje připomínky zasílejte do 15.3.2015 na adresu pripominky@sbdbm.cz nebo info@sbdbm.cz Návrh Stanov je ke stažení zde Návrh Stanov SVJ Rybníčky k připomínkám členů.docx (38918)
10.02.2015 16:55
V příloze je zveřejněna pozvánka na členskou schůzi Nad Turbovou 19, 21, 23 ... Pozvánka na členskou schůzi SBD BM Nad Turbovou 19-21-23_032015.pdf (322991)
10.02.2015 16:00
S rostoucím počtem nově vznikajících společenství vlastníků roste i poptávka po poskytování služeb správy nemovitostí. Takřka exponenciálně pak roste počet firem, které nabízí správu nemovitostí. Řada z nich ovšem vzniká s nejasnými majetkovými vazbami a neprůhlednými zájmy, nemá ani základní...
10.02.2015 14:33
V přiloženém souboru naleznete pozvánku na schůzi  shromáždění SVJ Nad Turbovou 19, 21, 23 dne 10.3.2015 od 18:30 ... Pozvánka-vlastníci Nad Turbovou 19-21-23_032015.pdf (147343)
29.01.2015 17:31
Nabízíme k dlouhodobému pronájmu od 1.3.2015 samostatný nebytový prostor ve vlastnictví SBD BM v ulici Frostova 346 , Praha 10 Petrovice o výměře 18,80m2.. Pro více informací nás kontaktujte na info@sbdbm.cz nebo prodej@sbdbm.cz
27.01.2015 16:53
V přiloženém dokumentu je zveřejněna pozvánka na členskou schůzi samosprávy Kurčatovova 321 ... K-321-Pozvánka_čl_schůze_27012015.pdf (139716)
01.01.2015 17:07
Na konci roku 2014 se nám podařilo získat tři další bytové objekty ve vlastnictví SVJ do ekonomické správy.  Jedná se o objekty v Praze 4, 10 a 14. Výkonem funkce pověřeného správce byla pověřena Dana Šírová. Děkujeme.
08.10.2014 09:33
Předkládáme pozvánku na členskou schůzi volebního obvodu Nad Přehradou 467 - viz. Pozvánka Nad Přehradou 467 - členská.pdf (150287), která se uskuteční dne 4.11.2014 v 17:45 v sále ZŠ Nad Přehradou 469
23.09.2014 10:06
Pro členy byly zveřejněny úřední hodiny pracovníků družstva. Více zde
24.06.2014 08:46
Shromáždění delegátů schválilo dne 5.6.2014 nové smlouvy a směrnice, které tak byly uvedeny do souladu s novou legislativou: Smlouva o výkonu funkce 2014.pdf (963483) Směrnice pro odměňování 2014.pdf (389124) Tarifní sazebník 2014.pdf (140831)
Záznamy: 41 - 50 ze 63
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Otázky a odpovědi

Jste připravení spravovat i další nemovitosti?

Ano, jsme. Vzhledem k našim zkušenostem, technickému a personálnímu zázemí jsme připravení ujmout se správy i dalších nemovitostí.

Přijímáte nové členy?

Ano, přijímáme. Členem se stává fyzická osoba po zaplacení členského poplatku a schválení přihlášky představenstvem.

Schvalování nových stanov SVJ

Všechna SVJ jsou povinna provést aktualizaci svých stanov do 31.12.2016, včetně jejich zveřejnění na Rejstříku.

Doporučujeme provést úpravy stávajících dle ověřených vzorů, popř. můžete využít tento vzor Stanovy a upravený návrh nejprve projednat v připomínkovém řízení se členy/vlastníky. Finální podobu Stanov pak je nutné schválit na Shromáždění, nejlépe za přítomnosti státního notáře.

Kontakt

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO BUDOVATELŮ METRA Frostova 339
Praha 10 - Petrovice
109 00
IČ: 00033537
DIČ: CZ00033537
Vedeno u Městského soudu v Praze,
spisová značka DrXCVIII 62
tel.: 271 011 121 info@sbdbm.cz